Averze 🤢

Ta se naopak od smyslné touhy tvoří se z negativních emocí. Prožíváš averzi, odmítnutí nebo nechuť vůči objektu, situaci nebo dokonce člověku. 🙅‍♀️
Na své cestě na horu začne pršet, ale ty nesnášíš déšť. Musíš přeplavat řeku, ale ty nesnášíš plavání. Musíš jít po kamenné cestě, ale ty nesnášíš kamenné cesty.
Cokoliv, co nemáš rád tě bude v životě obtěžovat, pokud se nenaučíš nechat to plynout. Nauč se akceptovat, přijmout a dovol situaci nebo člověku být jakou je, nebo kým je. Nenech se zastavit touto překážkou a budeš pokračovat na své cestě. 🏂