Místo - Úvod

Hlavní body:

 • Maximalizace našeho fyzického a duševního zdraví je to, o co nám jde v systému Jak být zdravý a silný. Jedině tak můžeme naplňovat náš pravý potenciál.
 • Na fyzické rovině jde o optimální produkci ATP. Pokud máme dostatek ATP, tak se léčíme a regenerujeme. Pokud ho máme nedostatek, tak strádáme a naše tělo se rozpadá.
 • Po stránce spirituální jde o napojování se na Zdroj všeho bytí a čerpání energie z něj.

Mitochondrie

 • Buněčné organely obsažené v našich buňkách, kde plní funkci výroby energie ve formě ATP štěpením sacharidů a tuků
 • Jejich zdraví a počet přímo ovlivňuje délku života skrze možnost dělení buněk
 • Kalorická bilance funguje pouze pokud máme zdravé a funkční mitochondrie
 • Sacharidy se zpracovávají glykolýzou a tuky beta-oxidací, kdy potom společně vstupují do elektronového transportního řetězce jehož výstupem je voda, oxid uhličitý, ATP a teplo
 • Proteinové komplexy v elektronovém transportním řetězci si podávají vodík v řadě za sebou a z toho vzniká ATP
 • Pokud se proteinové komplexy (poslíčci, kteří si předávají živiny aka elektrony a z nich tvoří životní energii ATP) od sebe vzdálí, tak nám začne energie z buněk utíkat ven.

  Na to mitochondrie reaguje zvětšením objemu nebo změnou termodynamiky.

  Pro kompenzaci úniku energie jsou zde pouze tři řešení:

  1) Zlepšit svůj zdravotní stav a recyklaci mitochondrií

  2) Víc jíst, mít větší hlad a chutě na sladké

  3) Přibrat na váze

 • Tvar a funkce mitochondrie rozhoduje o tom, kolik energie nám unikne, a kolik energie se v těle reálně využije. A tahle nevyužitá uniklá energie je přesně to, z čeho se potom tvoří tuk.

  Pamatuj si, že cokoliv, co se zvětší nad svůj přirozený rozměr začne ztrácet energii.